Bộ điều khiển 510pro

Bộ điều khiển 510<em>pro</em>

Bộ điều khiển thức ăn hiệu quả và thông minh

Bộ điều khiển 510pro là hệ thống tối ưu của Big Dutchman để kiểm soát việc cho heo ăn. Khi đi cùng với hệ thống quản lý chuồng trại Big Farm Net, bộ điều khiển có thể dùng với cân phân loại, các hệ thống cho ăn khô hoặc dạng lỏng, trạm cho ăn điện tử ESF, cho ăn cá nhân trong khu vực đẻ, và hệ thống cho ăn heo con theo mẹ. Cơ chế này giúp kiểm soát tập trung các hệ thống trạm ăn điện tử CallBackpro, Callmaticpro, Call-Inpro hoặc hệ hệ thống phân loại heo theo trọng lượng TriSortpro.

Ưu điểm

  • Dễ quản lý và theo dõi
  • Có màn hình hiển thị lớn để mang lại cái nhìn tổng quát
  • Cài đặt thân thiện với người dùng
  • Luôn được cập nhật nhờ các tính năng điện tử
  • Sử dụng thoải mái và có hiệu quả nhanh chóng

Kỹ thuật

  • Điều khiển có màn hình 10" inch
  • Được đặt ở hành lang ở ngoài môi trường khắc nghiệt của trại