Chuồng nuôi thả tư do NATURA Primus 1600

Chuồng nuôi thả tư do NATURA Primus 1600

Chuồng nuôi ba tầng có sẵn trong nhiều phiên bản

NATURA Primus được thiết kế để tạo điều kiện dễ dàng cho việc nuôi gà hậu bị Chiều rộng chuồng và chiều cao chuồng là các yếu tố quan trọng để cân nhắc khi chọn chuồng để đạt được mật độ nuôi lý tưởng, đặc biệt cho các chuồng sẵn có.

Chuồng thả tự do cũng có sẵn dưới dạng một hệ thống nâng cao, với sàn chuồng dưới hệ thống được sử dụng làm khu vực chứa phân, được tính là diện tích có thể sử dụng.

Ưu điểm             

  • Giúp đạt được mật độ nuôi lý tưởng trong bất kỳ chuồng nào, với nhiều phiên bản
  • Giảm căng thẳng khi di chuyển ra vào và bắt gà cho mục đích vắc xin bằng cách sử dụng vách ngăn có thể gập lại trong hệ thống
  • Bảo đảm tận dụng chuồng nuôi một cách lý tưởng 

 

Kỹ thuật

  • Có 2 chuồng với hai chiều rộng (1600 và 1800 mm)
  • Với cả hai chiều rộng, chuồng nuôi cũng có phiên bản được nâng cao sàn
  • Vách ngăn có thể gập lại cách mỗi 2.40 m trong hệ thống (có thể chọn cách mỗi 1.20 m)
  • Tầng thứ ba cũng có thể được trang bị đường ăn