Hệ thống đèn chiếu sáng FlexLED HO

Hệ thống đèn chiếu sáng FlexLED HO

Soi sáng trần chuồng và lối đi một cách hiệu quả và tiết kiệm

FlexLED HO (đầu ra cao) là một đèn ống LED tân tiến và cực kì linh hoạt. FlexLED HO được trang bị với gấp bốn lần đèn LED so với FlexLED, với lượng ánh sáng được tăng tương đương. FlexLED HO được kết nối không cần ổ cắm.

Đèn FlexLED HO có thể được kết nối với dây cáp chính bất cứ nơi nào cần thiết. Hơn thế nữa, đèn có thể dễ dàng được trang bị thêm vào một thời điểm sau này.

Ưu điểm

  • Chỉ cần một phần tư số đèn so với đèn FlexLED tiêu chuẩn
  • Tối ưu hoá sự phát tán ánh sáng, đặc biệt trong các trại với trần thấp
  • Chi phí lắp đặt rất thấp
  • Cho phép tiết kiệm chi phí tới 40% so với FlexLED, tuỳ vào diện tích sử dụng
  • Dễ dàng trang bị thêm đèn ở một thời điểm sau này

Kỹ thuật

  • Đèn ống LED rất linh hoạt
  • Được trang bị gấp bốn lần đèn LED so với FlexLED
  • Lên dây không cần ổ cấm
  • Có thể kết nối với dây cáp chính bất cứ chỗ nào cần thiết