Hệ thống chuồng thả tự do Natura Step

Hệ thống chuồng thả tự do Natura Step

Hệ thống chuồng thân thiện với động vật cho trang trại, sản xuất trứng thả tự do và hữu cơ

NATURA là một hệ thống quản lý tập trung vảo sức khoẻ của gà, nhấn mạnh đặc biệt vào chức năng và hiệu quả, hai điều rất quan trọng đối với các chuồng sản xuất trứng.

Hệ thống này có kết cấu chức năng rất dễ cho gà đẻ trứng thích nghi. Nó cho phép gà thể hiện các hành vi tự nhiên, giúp chúng khoẻ mạnh và đẻ trứng dưới điều kiện hợp vệ sinh.

Ưu điểm 

 • Cả gà và người đều dễ tiếp cận chuồng, khiến cho việc kiểm tra ổ đẻ đơn giản
 • Cho phép gà thể hiện các hành vi tự nhiên và giữ sức khoẻ nhờ thiết kế theo bậc, khiến cho cả ba tầng đều dễ với tới
 • Bề mặt ổ đẻ có thể điều chỉnh để đạt mật độ nuôi cần thiết, nhờ vào sự kết hợp của các phân khu với ổ đẻ và các phân khu với đường đi
 • Tăng sự chấp nhận ổ đẻ đáng kể vì núm uống nước được đặt ngay trước ổ đẻ
 • Cho phép tận dụng bề mặt chuồng tốt nhờ vào một diện tích có thể sử dụng cao
 • Có thể làm sạch kỹ lưỡng vì rèm ổ đẻ và tường phía sau lưng có thể tháo bỏ
 • Cải thiện độ vệ sinh bằng cách giảm liều lượng ammoniac trong không khí vì đa số phân được vận chuyển ra khỏi chuồng nuôi bằng hai băng tải phân
 • Chuồng có thể hoạt động ngay cả khi chỉ có một hàng
 • Toàn bộ bề mặt sàn chuồng được sử dụng làm diện tích cho gà bới

Kỹ thuật     

 • Các tầng với độ dài khác nhau tạo nên một thiết kế theo bậc khiến cho cả ba tầng đều dễ với tới, đặt biệt là tầng ổ đẻ được tích hợp
 • Tầng ổ đẻ riêng biệt có ổ đẻ kép và một băng tải trứng trung tâm
 • Trứng trong hệ thống có thể được thu gôm tự động (tuỳ chỉnh)