ViperTouch

ViperTouch

Hệ thống máy tính khí hậu và máy tính sản xuất thế hệ mới nhất cho việc sản xuất trứng trong trang trại, nuôi thả tự do và hữu cơ

ViperTouch là một hệ thống máy tính khí hậu có thể sử dụng để kiểm soát toàn bộ môi trường chuồng nuôi của bạn để tối ưu hoá việc sản xuất trứng bằng cách quản lý nhiều yếu tố và chức năng.

Là một máy tính sản xuất cực kì hiệu quả, ViperTouch còn ghi lại tất cả dữ liệu quan trọng liên quan đến gà mái của bạn để cho phép bạn theo dõi chúng liên tục và được thông báo về các thay đổi khi chúng xảy  ra. Bạn có thể nhanh chóng làm những việc cần thiết để sửa chửa bất kì vấn đề nào và đảm bảo kết quả hiệu suất tốt hơn và tăng hiệu quả.

Ưu điểm

  • Một hệ thống máy tính không lỗi thời và linh hoạt có thể điều chỉnh cho việc sản xuất trứng trong trang trại, thả tự do hoặc hữu cơ.
  • Bộ điều khiển có thể sử dụng cho tất cả các loại thông khí được thiết lập, bao gồm thông khí áp suất âm và áp suất cân bằng, cũng như thông khí phối hợp CombiTunnel.
  • Có thể sử dụng để quản lý nhiều yếu tố và chức năng, bao gồm không khí sạch, khí thải, làm mát, sưởi ấm (đặc biệt trong chuồng nuôi), máy trộn không khí, báo động và mở khẩn cấp.
  • Ghi lại tất cả dữ liệu quan trọng về gà mái của bạn - sự tăng trưởng, mức tiêu thụ thức ăn và nước uống, và môi trường theo từng thời điểm
  • Vận hành đơn giản bằng màn hình cảm ứng 7-inch hoặc 10-inch với 30 ngôn ngữ tuỳ chọn
  • Vận hành và phản hồi cực kì nhanh với bộ xử lý bốn-lõi được tích hợp

Kỹ thuật                  

  • Bộ cảm biến để thu gôm dữ liệu: DOL 12, DOL 19, DOL 53, DOL 114, DOL 18, DOL 58.
  • Các chế độ kiểm soát khí hậu: Chế độ Cơ bản (kiểm soát đơn giản), Chế độ Linh hoạt (kiểm soát linh hoạt) và Profi (kiểm soát nâng cao).
  • Màn hình chính có thể tuỳ chỉnh và quản lý báo động đơn giản