Cân Nesca

Cân Nesca

Cân gia cầm cho chuồng nuôi gà thịt giống

Nesca là cân gia cầm phù hợp cho các ổ đẻ đẻ trứng theo nhóm. Cân tự động xác định cân nặng của gà mái khi chúng đến ổ đẻ để đẻ trứng, và có thể ghi lại phạm vi lớn nhất có thể của nhiều gà mái mà không cần nhân viên phải làm gì thêm.

Ưu điểm

  • Phù hợp với các ổ đẻ đẻ theo nhóm
  • Tự động xác định cân nặng của gà mái khi chúng tới ổ đẻ đẻ trứng
  • Giảm việc làm cho nhân viên và tiết kiệm thời gian vì cần ít lần cân thủ công hơn
  • Linh hoạt trong việc chọn thời điểm cân. Ví dụ, trước khi cho ăn hoặc trong giai đoạn đẻ chính
  • Tự động phân biệt giữa gà trống và mái trong lúc cân

Kỹ thuật

  • Bao gồm một lưới thép ở dưới, được đặt trên bốn cân
  • Các cân gửi kết quả tới máy tính sản xuất thông qua một mô-đun cân