Cân gà Incas 2 (gà đẻ trứng)

Cân gà Incas 2 (gà đẻ trứng)

Cân gia cầm cho gà đẻ trứng

Incas 2 là cân phù hợp để sử dụng trong các chuồng gà đẻ trứng trên sàn hoặc trong các chuồng lồng. Giá treo bằng thép không gỉ sử dụng cho nhiều mục đích giúp Incas 2 có thể lắp ngang vào lưới thép, hoặc nếu cân được đặt theo một góc phù hợp, có thể lắp vào sàn của hệ thống. Nhờ vào trọng lượng gọn nhẹ với chỉ 2kg, Incas 2 phù hợp để sử dụng như một cân gia cầm di động.

Ưu điểm

  • Phù hợp với các chuồng nuôi gà đẻ trứng trên sàn hoặc trong chuồng lồng
  • Lí tưởng để sử dụng như cân gia cầm di động vì trọng lượng nhẹ (2kg)
  • Cân có hình dáng như một giá đậu để khuyến khích nhiều lần cân, mang lại dữ liệu cân năng chuẩn xác

Kỹ thuật

  • Giá treo bằng thép không gỉ có thể sử dụng cho nhiều mục đích - có thể được lắp ngang vào lưới thép, hoặc nếu cân được đặt theo một góc phù hợp, có thể lắp vào sàn của hệ thống
  • Trọng lượng gọn nhẹ (2kg)
  • Khoảng cách nhỏ giữa sàn và cân có hình giống giá đậu