Hệ thống thu gôm trứng EggCellent

Hệ thống thu gôm trứng EggCellent

Năng xuất thu gôm cao và yêu cầu bảo trì tối thiểu

Được thiết kế cho năng xuất thu gôm lớn, điều chỉnh tối thiểu và yêu cầu bảo trì thấp hơn, thang chuyển trứng EggCellent cung cấp tất cả những gì cần thiết để vận chuyển trứng an toàn.

Ưu điểm 

  • Năng xuất thu gôm cao lên đến 9,000 trứng mỗi giờ và mỗi máy, tuỳ vào cấu hình hệ thống
  • thu gôm cùng lúc lên đến tám tầng
  • Không cần thêm đơn vị định lượng vì trứng được phân phối khắp chiều rộng của thang tải bằng máy chuyển hướng
  • Yêu cầu bảo trì tối thiểu và dễ dàng tiếp cận máy
  • Thiết lập đơn giản và phù hợp với mọi loại lồng

Kỹ thuật     

  • Từ băng tải dọc chuồng, trứng được vận chuyển lên băng tải thanh ngang và từ đó chuyển qua thang tải
  • Băng tải thanh có chức năng làm sạch để trứng không có vỏ và bụi bẩn không đến được thang tải