Hệ thống thu gôm và chuyển trứng điều khiển kỹ thuật số - Digital EggFlow

Hệ thống thu gôm và chuyển trứng điều khiển kỹ thuật số - Digital EggFlow

Phân loại và đóng gói trứng một cách dễ dàng

Một hệ thống tự động hoàn toàn để kiểm soát dòng chảy trứng tới tận máy đóng gói ở năng xuất phân loại tối đa. Tuỳ vào tổng lượng trứng từ nhiều chuồng khác nhau, tốc độ băng tải có thể được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả tối ưu của những máy phân loại và đóng gói đuợc kết nối.

Ưu điểm 

  • Hiệu qủa tối đa vì máy phân loại và đóng gói liên tục với công suất đối đa
  • Chất lượng trứng lý tưởng nhờ vận chuyển trứng trơn tru và nhẹ nhàng
  • Tự động khởi động các băng tải chuyền vào buổi sáng; dòng chảy trứng dừng trực tiếp ở máy đóng gói
  • Các nhóm thu gôm có thể được lên kế hoạch trước một ngày
  • Thu gôm trứng cùng lúc ở  tất cả các chuồng thuộc cùng nhóm thu gôm - ở tốc độ lấp đầy tối đa

Kỹ thuật

  • Hệ thống EggFlow cho phép đồng bộ hoá lên tới năm băng tải ngang chuồng cho lên tới bốn máy đóng gói/phân loại