Ống khói Fumus

Ống khói Fumus

Dành cho không khí trong lành, trộn khí và tái tuần hoàn

Ống khói Fumus được trang bị quạt trong phần dưới của ống khói để đẩy không khí sạch được hút vào ống qua máy phát tán khí sạch và vào trang trại. Lượng khí vào trang trại được kiểm soát bằng van bướm phía trên quạt.

Tuỳ vào vị trí của van bướm, bất cứ mức độ nào giữa 100% không khí sạch (vị trí dọc) và 100% không khí tái tuần hoàn (vị trí ngang) sẽ đi vào trang trại. Giữa những vị trí này, một lượng nhất định không khí trong lành trộn với không khí trong chuồng được hút vào qua lỗ mở rộng 10 cm của ống khói. Điều này cho phép trang trại được cung cấp không khí trong lành, pha trộn hoặc tái tuần hoàn tuỳ vào những yêu cầu thông khí.

Để thông gió tối thiểu (trong những mùa lạnh hoặc khi cần thiết sưởi ấm), Fumus hoạt động với áp suất cân bằng hoặc hơi dương.

Ưu điểm

  • Thông gió tốt cho chuồng trại
  • Cung cấp điều kiện lý tưởng để làm khô chất độn chuồng
  • Tạo luồng khí ấm liên tục (từ khí hỗn hợp)
  • Hoàn hảo cho thời tiết lạnh vì dòng khí luôn đảm bảo phạm vi lý tưởng
  • Bảo đảm khí luôn di chuyển

Kỹ thuật

  • Có những đường kính sau: 650, 730, 820 hoặc 920 mm
  • Quạt bảo đảm khí liên tục di chuyển - thiết bị truyền động CL 74 kiểm soát vị trí của van bướm và tạo không khí trong lành, hỗn hợp hoặc tái tuần hoàn theo yêu cầu (khuyến khích: kiểm soát riêng biệt)