Quạt AirMaster V140, VC140

Quạt AirMaster V140, VC140

Hiệu suất không khí rất cao, độ chắc chắn cao

AirMasster V140 và VC140 tạo tốc độ dòng khí cao khi có sức cản lớn. Vì vậy, đây là sự lựa chọn tốt cho các trang trại với thông gió dọc chuồng nếu thiết bị chuồng nuôi tạo sức cản lớn làm cản trở dòng khí. 

Quạt V140 và VC140 đạt những yêu cầu chuẩn xác về chất lượng vật liệu, khí động và tay nghề sản xuất giống như quạt V130/VC130. Ngoài những đặc điểm khác, các yêu cầu này bao gồm việc quạt được vận hành bởi một motor IE3 chất lượng cao, mạnh, và được bảo vệ tốt khỏi bụi. 

Kết nối giữa đầu quạt và sáu cánh quạt rất chắc chắn và bảo đảm quạt chạy ổn định, ngay cả khi áp suất âm 100 Pa hoặc cao hơn. Dòng khí mở cửa chớp giống với dòng V130/VC130. Cửa chớp được giữ mở bằng cân nặng cân bằng. Khi quạt dừng, cửa chớp sẽ đóng và được khoá từ.

Ưu điểm

  • Phù hợp với trang trại có thông gió dọc chuồng nếu thiết bị của chuồng nuôi tạo sức cản lớn
  • Tạo tốc độ luồng khí cao khi có nhiều sức cản
  • Kết nối chắc chắn giữa chân quạt và sáu cánh quạt

Kỹ thuật

  • Đạt những yêu cầu chuẩn xác về chất lượng vật liệu, khí động và tay nghề sản xuất giống như quạt V130/VC130
  • Quạt được vận hành bởi động cơ IE3 chất lượng cao và mạnh mẽ
  • Quạt chạy chắc chắn ngay cả khi áp suất âm 100 Pa hoặc lớn hơn
  • Dòng khí mở cửa chớp giống mẫu V130 / VC130