Tháp ủ phân CompoTower

Tháp ủ phân CompoTower

Tháp ủ đứng chất lượng cao cho phân và bùn đã được tách

CompoTower là một hệ thống ủ đứng chất lượng cao làm bốc hơi độ ẩm trong phân và bùn qua một quá trình ủ nhiệt độ cao. Quá trình CompoTower chuyển chất thải hữu cơ thành phân ủ chất lượng cao có thể sử dùng làm phân bón giá trị cao cho nhiều loại thực vật và cây trồng.

Quá trình lên men hiếu khí tạo ra một sản phẩm vô trùng và cho phép kiểm soát dễ dàng khí thải và mùi. CompoTower chiếm ít diện tích, giúp người dùng linh hoạt trong thiết kế bố trí trang trại.

Ưu điểm

  • Sử dụng một quá trình  làm việc liên tục
  • Giảm thời gian vận hành
  • Có sức chứa đầu vào cao
  • khí thải carbon tối thiểu và theo mô đun
  • Giảm thiểu mùi và bụi nhờ hệ thống đóng
  • Sử dụng các bộ phận chất lượng cao, chắc chắn và bền bỉ
  • Không cần thêm vi sinh vật hữu hiệu