Trang trại mặt trời (SUNFarm)

Trang trại mặt trời (SUNFarm)

SUNFarm là một hệ thống quang điện mô-đun có thể mở rộng, có thể giảm chi phí điện của bạn một cách bền vững gần như ở mọi nơi trên thế giới bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời miễn phí. 

Vì các tòa nhà nông nghiệp đặc biệt phù hợp để lắp đặt hệ thống quang điện (PV) hiện đại, SUNFarm có thể đáp ứng tới 70% nhu cầu năng lượng của bạn, tùy thuộc vào vị trí và tình trạng chung của trang trại.

Ưu điểm

  • Giảm chi phí năng lượng đáng kể và lâu dài
  • An toàn dài hạn khi giá điện tăng
  • Đáp ứng tới 70% tổng nhu cầu năng lượng từ năng lượng mặt trời hàng năm
  • Tuổi thọ dài và chi phí bảo trì thấp
  • Không tốn chi phí quản lý
  • Cho phép giám sát cá nhân việc sản xuất năng lượng, có thể được thực hiện từ xa
  • Thiết kế mô-đun dễ dàng mở rộng