Hệ thống chuồng lồng gà hậu bị UNIVENT-Starter 500+

Hệ thống chuồng lồng gà hậu bị UNIVENT-Starter 500+

Dãy chuồng lồng với đai phân cho gà giống

UV-S 500+ là một hệ thống chuồng lồng thiết kế đặc biệt để nuôi gà giống hướng thịt. Chuồng gà nhốt bao gồm hai khu vực chính - tầng bắt đầu và tầng tăng trưởng - mỗi tầng có một không gian cụ thể cho các kích thước gà khác nhau.

Nguồn thức ăn và nước uống, cùng với việc loại bỏ phân được xây dựng vào trong hệ thống này để đảm bảo sự tăng trưởng đồng bộ và một môi trường vệ sinh cho gà. Những chiếc chuồng này có thể cấu hình thành nhiều bố cục khác nhau hoặc các tầng lắp đặt đơn giản phù hợp với bất kì thiết lập chuồng trại nào.

Ưu điểm

  • Hệ thống dễ sử dụng và được thiết kế kĩ càng
  • Sắp xếp linh hoạt các tầng khởi đầu và tăng trưởng với thiết kế mô đun
  • Bảo đảm tỉ lệ tử vong cực kì thấp trong lúc nuôi dưỡi (thường dưới 2 phần trăm)
  • Giảm thiểu lãng phí thức ăn với máng thức ăn có vành hướng vào trong  
  • Tăng độ chắc chắn của máng ăn bằng cách lắp đặt trên giá đỡ
  • Dễ lắp đặt và chống ăn mòn cao
  • Mang lại độ đáng tin cậy chức năng cao

Kỹ thuật

  • Có hai tầng - cho gà mới nhập về và gà tăng trưởng
  • Ba tới tám tầng
  • Có thể lựa chọn có hoặc không có ống dẫn khí để làm khô phân