Hệ thống cấp và trộn cám tự động EcoMatic Pro

Hệ thống cấp và trộn cám tự động EcoMatic Pro

Phân phối thức ăn dựa theo dung tích

EcoMatic phân phối mỗi thành phần thức ăn dựa vào dung tích, loại bỏ nhu cầu cho một bồn trộn. 

Một vít tải được kiểm soát tốc độ được đặt trong phễu thức ăn dưới mỗi bồn trữ và phân phối một lượng chính xác những thành phần vào trong ống xích đồng tiền. Những thành phần này, được phát ra từng cái một, được trộn trong ống chuyển cám để tạo công thức cần thiết cho một phần ăn, rồi được phân phối bằng van hoặc máng ăn, giống như hệ thống cấp và trộn cám tự động theo liều lượng chính xác Dry-Exact.

Ưu điểm

 • Hỗn hợp thức ăn riêng cho mỗi van
 • Mỗi van thức ăn cho phép heo nhiều giai đoạn ăn dựa vào độ tuổi của chúng và giảm chi phí thức ăn
 • Có thể cập nhật để trở thành một hệ thống cho ăn cảm biến theo tuỳ chọn, khi mỗi phễu có một cảm biến để cho máy tính biết nếu có phễu trống khi bắt đầu cho ăn
 • Tự động ghi nhận mức tiêu thụ thức ăn mỗi chuồng hoặc mỗi phòng
 • Mạch phụ cho ăn tự do là phương pháp cho ăn hiệu quả về chi phí

Kỹ thuật

 • Lên tới 12 vòng hạn chế
 • Lên tới 12 vòng tự do trong mỗi một vòng hạn chế
 • Lên tới 1000 van thức ăn (lên tới 200 mỗi vòng)
 • Lên tới 32 bồn trữ
 • Lên tới 150 lần cho ăn
 • Lên tới 30 thiết bị định lượng với lượng nhỏ (v.d. cho thuốc hoặc chất khoáng)
 • Lên tới 50 lần mở hộp định lượng
 • Lên tới 8 thời gian biểu ăn