Hệ thống quản lý chuyên nghiệp cân bồn trữ Silo Check Pro

Hệ thống quản lý chuyên nghiệp cân bồn trữ Silo Check Pro

Giúp duy trì dữ liệu điện tử cho các bồn trữ của bạn

Silo Check Pro là một ứng dụng xứng đáng để bạn bổ sung nếu bạn đang sử dụng phần mềm BigFarmNet cho trang trại của bạn. Phần mềm này giúp bạn nhận diện, theo dõi và đánh giá mức tiêu thụ và lượng thức ăn tồn đang chứa trong bồn trữ. Hệ thống cho phép bạn kiểm tra mức độ đầy của bồn trữ và đặt cám kịp thời cho lần giao tiếp theo từ nhà hoặc văn phòng một cách thoải mái bằng PC.

Ưu điểm

  • Hiển thị mức tiêu thụ tổng cộng từ từng bồn trữ
  • Tạo cảnh báo khi mức đầy xuống dưới điểm tối thiểu
  • Cung cấp lịch sử tiêu thụ cho từng bồn trữ
  • Với từng bồn trữ, hệ thống có cái nhìn tổng quát của các lượng cám được nạp vào và chuyển ra từ bồn trữ  
  • Dễ kết nối với cáp hoặc kết nối không dây

Kỹ thuật

  • Sử dụng đơn vị kilogram và phần trăm để thể hiện mức độ đầy cám trong bồn trữ
  • Bất kể vị trí của bồn trữ là gì, các cân điện tử của bồn trữ đều được kết nối