Chuồng thả tự do NATURA Primus 1800

Chuồng thả tự do NATURA Primus 1800

Chuồng nuôi hai tầng cho gà hậu bị sự tự do nhiều trong việc di chuyển từ ngày đầu tiên

NATURA Filia được thiết kế lý tưởng cho việc nuôi gà mái. Hệ thống có thiết kế huấn luyện gà nhảy và bay từ khi còn nhỏ. Khoảng cách lớn giữa các tầng trong chuồng làm cho thiết kế rất mở, giúp nhân viên trang trại tiếp cận cả hai tầng một cách dễ dàng. Thức ăn và nước uống luôn trong tầm với của gà. 

Đặc điểm riêng biệt của NATURA Filia là tầng giữa phía bên trong, ở phía sau của cả hai tầng, cung cấp thêm diện tích cho hệ thống nơi gà có thể chạy nhảy qua lại từ khi còn nhỏ, ngay cả khi hệ thống đang đóng. Điều này sẽ huấn luyện gà sớm nhất có thể.

Ưu điểm

  • Thiết kế mở giúp nhân viên trang trại dễ dàng tiếp cận cả hai tầng
  • Bảo đảm gà dễ tiếp cận thức ăn và nước uống
  • Thiết kế tầng giữa ở bên trong hệ thống giúp huấn luyện gà hậu bị nhảy và bay từ rất sớm (khi hệ thống vẫn còn đóng)
  • Bảo đảm sự tận dụng lý tưởng của chuồng nuôi nhờ tỷ lệ tối ưu giữa diện tích có thể sử dụng và không gian cho ăn
  • Giảm căng thẳng khi di chuyển ra vào và bắt gà cho mục đích vắc xin bằng cách sử dụng vách ngăn trượt

 

Kỹ thuật

  • Có hai chiều rộng (1866 và 2239 mm)
  • Vách ngăn trượt mỗi 1485 mm
  • Chiều dài của một phân khúc được tối ưu hoá ơe 1485 mm để cải thiện Năng xuất
  • Mỗi tầng có thể được trang bị thêm hai giá để gà đậu
  • Chiều cao của đường uống nước bằng với chiều cao của tầng giữa