Colony 2+

Colony 2+

Được chấp nhận tốt bởi gà mái, chất lượng trứng xuất sắc

Ổ đẻ đẻ trứng chuẩn xác có một vai trò quan trọng để kinh doanh thành công, và việc giảm số lượng trứng bị đẻ sai chỗ, bị dơ và nứt cũng rất quan trọng. Tuỳ vào bố cục của chuồng nuôi, ổ đẻ có một hoặc hai tầng và có tường hoặc ổ đẻ kép.

Ưu điểm

 • Giữ chất lượng trứng xuất sắc nhờ khoảng cách di chuyển của trứng ngắn 
 • Bảo đảm di chuyển trứng dễ dàng tới băng tải trứng
 • Dễ kiểm tra ổ đẻ và dọn sạch nhờ thiết kế ổ đẻ thông minh với mái gấp
 • Không có các góc khuất cho mạt gà
 • Trứng trong ổ đẻ tự động lăn về băng tải trứng khi ổ đẻ đóng lại

Kỹ thuật

 • Chiều sâu ổ đẻ 53 cm 
  • 153 gà mái mỗi tầng với ổ đẻ có tường
  • 305 gà mái mỗi tầng với ổ đẻ kép
 • Sàn ổ đẻ nghiêng, được phân chia
 • Sàn nghiêng đóng ổ đẻ lại sau giai đoạn đẻ trứng
  • Đất trong ngày sẽ rớt khỏi chỗ chèn ổ đẻ
  • Ổ đẻ sạch sẽ
  • Phần trăm trứng dơ thấp